Integritetspolicy

Om GDPR Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet. När den börjar gälla den 25:e maj 2018 ersätter den i stor utsträckning det nuvarande dataskyddsregelverket, vilket innebär att detta är den största förändringen av europeiska dataskyddsregler de senaste 20 åren. Enkelt förklarat gäller GDPR för alla personuppgifter som hanteras inom EU:s gränser, eller avser personer i EU – oavsett var den organisation som hanterar uppgifterna finns. Det huvudsakliga syftet med GDPR är att förena och förenkla lagstiftningen samt stärka dataskyddet för den enskilde individen på samma sätt i hela EU.


Dina rättigheter

Ni har rätt att bli informerad innan era uppgifter samlas in.

Ni har alltid rätt som kund att begära ut vilka uppgifter som finns sparade hos mig och även begära att de raderas eller ändras. (kostnadsfritt 1 gång per år)

Ni har rätt till dataportabilitet. D.v.s. begära att jag skickar data till annan organisation eller att ni får ut infon sparat hos mig.

Ni har rätt att kräva att personuppgifter inte används.

Ni har rätt att invända mot hur jag behandlar era uppgifter.

Ni har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.


Pixarn Foto hämtar personuppgifter om en kund för att kunna fullgöra ett avtal med kunden, så som adressuppgifter, e-post, telefonnummer för att kunna leverera en vara eller skicka en faktura.

Pixarn Foto inhämtar ej fler uppgifter än nödvändigt från kunden samt säkerställer att uppgifterna är korrekta.

Personuppgifter raderas efter 10 år om inte annat är överenskommet, då de används till framtida/återkommande bokningar, reklam och erbjudanden.

Personnummer sparas aldrig hos mig, anges bara om individen är barn eller vuxen.

E-post kopieras över till säker lokal databas eller raderas senast efter 1 år då uppdraget bör vara slutfört.Powered by SmugMug Owner Log In